อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบหนูน้อยคุณธรรม ด้าน ความกตัญญู