อัลบั้มรูปภาพการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของคนในแต่ละช่วงวัย การทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเด็กๆ จะได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ฝึกการจดบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกตและจดจำ ทักษะทางด้านภาษาและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยค่ะ

ครูแนน