อัลบั้มรูปภาพเริ่มต้นการเรียนโครงงานร่างกาย

 

เด็กๆ สนุกกับการแสดงท่าทางต่างๆ ตามจินตนาการ โดยใช้ร่างกาย ได้เรียนรู้ซ้าย – ขวา เล่นเกมส่องกระจก และทำงานศิลปะต่างๆ เช่น การปั้นใบหน้า การพิมพ์ภาพมือ วาดภาพต่อเติม หรือการทำงานกลุ่มร่วมกัน เช่น การแต่งนิทานเกี่ยวกับร่างกายด้วยกัน การออกแบบคนตามจินตนาการจากเศษวัสดุ ซึ่งจากกิจกรรม ช่วยพัฒนาเด็กๆ ครบทั้ง ด้าน ได้เรียนรู้ความหมายของร่างกาย สังเกตความเหมือนและแตกต่างกันของคู่แฝด หรือคนไทยกับลูกครึ่ง ซึ่งเด็กๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบคำถามได้ดีมาก เพราะได้เรียนรู้จากของจริงค่ะ

ครูแนน