อัลบั้มรูปภาพประโยชน์ของหนังสือพิมพ์

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษชนิดหนึ่งที่ต้องนำกระดาษมาพิมพ์ตัวอักษรลงในกระดาษ หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งความรู้ และแหล่งข่าวสารต่างๆ ทุกคนจะชอบอ่านหนังสือพิมพ์มาก คุณครูได้นำหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำประโยชน์ นำมาให้เด็กๆ เล่นเกม นำมาให้ปั้นเป็นรูปแบบต่างๆ จากที่เด็กๆ ออกแบบไว้ค่ะ

ครูตุ๊ก