อัลบั้มรูปภาพประโยชน์ของดิน

หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ลักษณะของดินกันแล้วว่าดินแต่ละชนิดนั้นมีลักษณะอย่างไร เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของดินว่าดินนั้นสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง ซึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ ได้ทำคือการปั้นภาชนะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผา และการนำดินมาเพาะปลูกผักต่างๆ พร้อมกับทำการทดลองการเพาะปลูกถั่วงอก โดยใช้วัสดุต่างๆ ที่เด็กๆ แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันคิดและวางแผนค่ะ

ครูจุ๊