อัลบั้มรูปภาพคำถาม ความหมาย ประเภท ลักษณะของดิน

 

หลังจากที่เด็กๆ ได้เลือกโครงงานกันเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปแล้วว่าห้องกล้วยไม้ได้เรียนโครงงานเรื่องดิน คุณครูได้ให้เด็กๆ ไปสังเกตดินที่บ้านของตนเอง และมาพูดคุยประสบการณ์เดิมของตนเอง ต่อจากนั้นเด็กๆ ได้ช่วยกันตั้งคำถาม และแบ่งจัดหมวดหมู่การเรียนรู้ แบ่งหัวข้อจากคำถามของเด็กๆ และได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมาย ประเภท ลักษณะของดินจากกิจกรรมต่างๆ ที่คุณครูได้เชื่อมโยงให้อีกด้วยค่ะ

ครูจุ๊