อัลบั้มรูปภาพลักษณะของเชือก

 

คุณครูให้เด็กๆ ได้สังเกตเชือกชนิดต่างๆ เพื่อบอกลักษณะของเชือก เด็กๆ ได้เปรียบเทียบเชือกฟางกับฟางเพื่อค้นหาที่มาของเชือกฟาง และได้ค้นหาสิ่งต่างๆ รอบตัวที่มีลักษณะเหมือนเชือก

ครูนก