อัลบั้มรูปภาพประโยชน์และอาชีพ

เด็กๆ ได้เรียนรู้หัวข้อประโยชน์และอาชีพของหมวก หมวกมีประโยชน์อย่างไรบ้าง และเวลาไปเที่ยวทะเล ทำไมต้องใส่หมวก ซึ่งเด็กๆ ได้ร่วมสนทนาพูดคุย และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ช่วยกันแสดงความคิดเห็น พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน และได้ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะด้านต่างๆ เพิ่มเติมค่ะ

ครูเจิด