อัลบั้มรูปภาพประเภท และการใช้งานของหมวกต่างๆ เช่น หมวกแก๊ป หมวกปีก

 

เด็กๆ ได้ร่วมสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับประเภท และการใช้งานของหมวกต่างๆ เช่น หมวกแก๊ป หมวกปีก หมวกที่เราไว้ใช้งาน เราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งเด็กๆ ได้ทำงานเป็นกลุ่ม และได้ทำศิลปะเกี่ยวกับหมวก เล่นตามมุมทดลองจม-ลอย และการผสมแม่สี เต้นประกอบเพลง “หมวกมีหลายแบบให้เราใส่”

ครูเจิด