อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของรถไฟ

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆ ของรถไฟว่ามีอะไรบ้าง และทำหน้าที่อย่างไรบ้าง จากนั้นคุณครูได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ได้ลองเปรียบเทียบส่วนประกอบของรถไฟกับอวัยวะของคนว่ามีอะไรบ้างที่ทำหน้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันบ้าง และเด็กๆ ยังได้จับคู่กับเพื่อน วาดภาพเพื่อนที่ได้จับคู่ไว้ จากนั้นสังเกตลักษณะของเพื่อนว่ามีอย่างไรบ้าง

ครูบาส