อัลบั้มรูปภาพโครงงานรถไฟ

 

หลังจากที่ได้นำเสนอโครงงานแล้ว เด็กๆ ได้ช่วยกันเลือกโครงงาน ซึ่งในเทอมนี้เด็กๆ ห้องกล้วยได้เรียนเรื่อง รถไฟ เมื่อทราบแล้วว่าได้เรียนเรื่องรถไฟ คุณครูได้ให้เด็กๆ วาดภาพประสบการณ์เดิมของเด็กๆ เกี่ยวกับรถไฟว่ามีอย่างไรบ้าง จากนั้นให้เด็กๆ ช่วยกันประดิษฐ์รถไฟชิ้นใหญ่ร่วมกัน โดยเด็กๆ ได้สังเกต สัมผัสกับวัสดุต่างๆ ที่มีก่อนที่จะได้ลงมือประดิษฐ์ และยังได้ช่วยกันคิดความหมายของรถไฟว่ามีความหมายอย่างไรในความคิดของเด็กๆ ค่ะ

ครูบาส