อัลบั้มรูปภาพลักษณะ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของรถดับเพลิง

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้จักลักษณะ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของรถดับเพลิงจากการสำรวจรถดับเพลิงที่พี่ๆ วิทยากรจากสถานีถนนจันทน์นำมาให้ความรู้แก่เด็กๆ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และเด็กๆ ยังได้ซ้อมกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียนลูกรักอย่างตั้งใจ เพื่อแสดงให้คุณพ่อ คุณแม่ชมค่ะ

ครูนุ๊ก