อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบและหน้าที่ของกระเป๋า

 

เด็กๆ ได้ร่วมกันสังเกตส่วนประกอบต่างๆ ของกระเป๋า เช่น ซิป กระดุม ตาข่าย ผ้า ยางรัด ฯลฯโดยการทำผังภาพความคิด จากนั้นได้สังเกต และเรียนรู้หน้าที่ของแต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นกระเป๋าเด็กๆ ยังได้ร่วมกันออกแบบ และช่วยกันประดิษฐ์กระเป๋าใบใหญ่จากชิ้นส่วนต่างๆ ของกระเป๋าค่ะ นอกจากนี้เด็กๆ ได้เล่นเกม “มอญซ่อนกระเป๋า” เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย และฝึกการปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกมด้วยค่ะ

ครูมิ้งค์