อัลบั้มรูปภาพลักษณะของดอกไม้และพรรณไม้

สวัสดีค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ ห้องขนมถ้วยฟูทุกท่าน ในช่วงนี้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมสังเกตลักษณะของดอกไม้ชนิดต่างๆ และได้แบ่งกลุ่มกัน ช่วยกันคิดว่าในกลุ่มของตนเองจะนำดอกไม้ชนิดใดมาเพื่อทำกิจกรรม “น้ำจากดอกไม้” เด็กๆ ได้ช่วยกันดึงกลีบดอกออกมาแล้วเติมน้ำลง จากนั้นเด็กๆ ช่วยกันขยำกลีบดอกไม้ เมื่อเด็กๆ เห็นน้ำที่ออกมาจากดอกไม้ก็พากันตื่นเต้นดีใจค่ะ เด็กๆ ได้เปรียบเทียบสีที่ออกมาจากดอกไม้ชนิดต่างๆ ว่ามีสีอะไรบ้างค่ะ และได้ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้ภายในกลุ่มของตนเองด้วยค่ะ

ครูตา