อัลบั้มรูปภาพเยี่ยมชมห้องเรียนลูกรัก

 

สวัสดีค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ ห้องขนมถ้วยฟูทุกท่าน จากกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียนลูกรัก เด็กๆ ได้ Present โครงงานดอกไม้ให้ท่านผู้ปกครองได้ชมกัน เพื่อฝึกให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่งเด็กๆ สามารถทำได้ดีทุกคนค่ะ คุณครูขอชื่นชมจากใจเลย เด็กน่ารักทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี และคุณครูขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาเยี่ยมชมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ครูตา