อัลบั้มรูปภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะ/เครื่องมือที่ใช้ในการตอก และปีนเกลียว

เด็กๆ เรียนรู้เครื่องมือช่างที่ใช้ในการเจาะ (สว่าน) โดยมีครูรุตและพ่อแจ๊คมาเป็นวิทยากร อธิบายส่วนประกอบ วิธีใช้งาน การเก็บรักษา และเด็กๆ ได้ลงมือทำ (เจาะ) ท่อนไม้ โดยคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กๆ ได้สังเกตไขควง หัวไขควงแบบต่างๆ เรียนรู้การไขสกรู และน๊อตที่เป็นคู่กัน ได้ฝึกเขียนพยัญชนะต้น ค. วาดภาพเครื่องมือช่าง หยดสีแม่สี สังเกตสีที่เกิดใหม่

ครูอี๊ด