อัลบั้มรูปภาพเครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องมือช่างที่ใช้ในการตัดหรือผ่าวัสดุ

หลังจากที่เด็กๆ ได้เรื่อง “โครงงานเครื่องมือก่อสร้าง” เด็กๆ ได้เรียนรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการตัดหรือผ่าวัสดุ เด็กนักเรียนได้สังเกตกรรไกร ลงมือตัดกระดาษด้วยกรรไกร และใช้มือฉีกกระดาษ สังเกตความแตกต่าง และนำกระดาษมาทำงานกลุ่ม เป็นเครื่องมือช่างตามแต่ละกลุ่ม เด็กๆ ได้เลือกเครื่องมือช่างมาลากเส้นระบายสีภาพ ฉีกกระดาษใส่ให้พอง เพื่อประดิษฐ์เป็นโมบายเครื่องมือช่าง

ครูอี๊ด