อัลบั้มรูปภาพ"กิจกรรมพละ" หลักสูตรพิเศษน้องเนอสเซอรี่

 

สัปดาห์นี้ ครูรุตมีหลักสูตรพิเศษให้น้องเด็กเล็กได้ฝึกทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ให้กับเด็กๆ โดยให้เด็กเล่นเก็บบอลลอดผ่านเชือกหนังยาง เพื่อให้เด็กๆ รู้จักการควบคุมร่างกาย การลอด กลิ้ง ไปเก็บลูกบอล ฝึกให้เด็กสังเกตสี บอกสีของลูกบอล เรียนรู้วิธีการเก็บลูกบอลให้ครั้งละมากกว่า 2 ใบขึ้นไป และการเล่นร่วมกันกับเพื่อนค่ะ

ครูใจ