อัลบั้มรูปภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่อยู่ของสัตว์ โดยคุณครูนำนิทานเรื่อง “ลูกหมู 3 ตัว” มาเล่าให้เด็กๆ ฟัง เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ที่อยู่ของสัตว์ค่ะ เด็กๆ ได้ออกไปสำรวจบริเวณสนามเพื่อดูที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ เช่น กระรอก นก ฯลฯ เด็กๆ ได้สัมผัสต้นไม้เพื่อดูลักษณะของลำต้น และได้เรียนรู้ค่าของจำนวนตัวเลข 3 จากการนับจำนวนลูกหมู และฝึกนับค่าของตัวเลข 1-10 จากการนับไม้ไอศกรีม และได้เล่นบทบาทสมมติสร้างคอกของสัตว์ด้วยค่ะ

ครูแอน