อัลบั้มรูปภาพนิทานสำหรับเด็ก

นิทานลูกหมู 3 ตัว ปลูกฝังคุณธรรมด้านความอดทนและขยัน เด็กๆ สามารถบอกประโยชน์ของบ้านและความสำคัญของบ้านได้

นิทานหัวผักกาดยักษ์ เด็กๆ ได้รู้จักความพร้อมเพรียงและร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กๆ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับผิดชอบกิจวัตรของตัวเองค่ะ

ครูน้ำผึ้ง