อัลบั้มรูปภาพนำเสนอและโหวตโครงงาน

ในช่วงแรกของการเปิดเทอม เด็กๆ ได้ทบทวนข้อตกลงของห้องเรียน และวิเคราะห์ว่าเรายังทำสิ่งไหนไม่ได้หรืออยากพัฒนา แล้วให้เขียนเป็นคำสัญญา เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานตามความสนใจ มีการระดมความคิดถึงความสนใจ ประโยชน์ของโครงงานที่กลุ่มตนเองเลือกแล้วออกมา Present เด็กๆ ได้เรียนรู้การวางแผน การทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ

ครูแนน