อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน

การนำเสนอโครงงานของเด็กๆ ห้องเฟื่องฟ้า ในเทอมนี้เด็กๆ ทุกคน กระตือรือร้นในการนำโครงงาน โครงงานที่เด็กๆ นำเสนอมีทั้งหมด 22 เรื่อง มีเรื่องซ้ำกัน เด็กๆ นำเสนอทุกคน เด็กๆ ทุกคนมีวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ และการนำ   เสนอเด็กๆ สามารถอธิบายและบอกเหตุผล ในการที่นำเรื่องแต่ละเรื่องมานำเสนอทุกคนค่ะ

ครูตุ๊ก