อัลบั้มรูปภาพเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี

เด็กๆ เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่เด็กๆ รู้จัก และเด็กๆ นำเครื่องดนตรีที่ชอบมาคนละ 1 ชิ้น และเด็กๆ ได้ฟังที่เพื่อนๆ เล่า เด็กๆ แต่ละคนเริ่มมีคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี ในเทอมนี้เด็กๆ เขียนคำถามที่อยากจะรู้ด้วยตนเอง และช่วยกันจัดกลุ่มว่าสิ่งที่เด็กๆ อยากรู้มีหัวข้ออะไรบ้าง หัวข้อแรกที่เด็กๆ สนใจอยากรู้ว่าประวัติของเครื่องดนตรี (เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี) ค่ะ

ครูตุ๊ก