อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและการนำเสนอ

เด็กๆ เปิดเทอมมาได้ทบทวนกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นตามมุมต่างๆ และการอยู่ร่วมกันต่อจากนั้นเด็กๆ ยังได้ทบทวนกฎกติกาข้อตกลงในการนำเรื่องมานำเสนอโครงงาน หลังจากนั้นเด็กๆ ทุกคนก็ได้เตรียมสื่ออุปกรณ์ข้อมูลต่างๆ มานำเสนอเรื่อง ที่ตนเองสนใจให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียนค่ะ

ครูจุ๊