อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงานกับประสบการณ์เดิม

เด็กๆ ได้นำเรื่องที่ตนเองสนใจมานำเสนอให้เพื่อนๆ ดู แล้วหลังจากนั้นเด็กๆ ก็ได้เลือกเรื่องที่สนใจออกมา 5 เรื่อง เมื่อได้ 5 เรื่องแล้ว เด็กๆ ทุกคนได้เลือกเรื่องที่ชอบและสนใจมากที่สุดและถูกต้องตามกฎกติกาเพียง 1 เรื่อง สรุปว่าเรื่องที่เด็กๆ ให้ความสนใจมากที่สุดคือ เรื่อง ฟาร์ม หลังจากได้โครงงานฟาร์มแล้ว เด็กๆ ก็นำภาพถ่ายมาเล่าประสบการณ์เดิมให้เพื่อนๆ ฟังต่ออีกด้วยค่ะ

ครูจุ๊