อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงานและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ได้จัดเตรียมโครงงานพร้อมสื่ออุปกรณ์ประกอบการนำเสนอโครงงานเรื่องที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง เลือกโครงงานที่อยากเรียนรู้ หลังจากได้โครงงานแล้ว เด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับต้นไม้ เด็กๆ ได้ทำศิลปะขยำกระดาษ ติดปะ ระบายสีต้นไม้และดีดสีค่ะ

ครูเจิด