อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงาน

คุณครูได้พาเด็กๆ ไปสำรวจสิ่งที่เด็กๆ อยากเรียนรู้ในเทอม 2 รอบบริเวณโรงเรียน สัปดาห์ถัดมา เด็กๆ ได้เตรียมโครงงานที่ตนเองสนใจมานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง เด็กๆ สามารถสื่อสารถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจและสนุกสนานมากค่ะ

ครูเอ๊ป