อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมและสิ่งที่อยากเรียนรู้

คุณครูให้เด็กๆ นำสื่อที่เด็กๆ ชื่นชอบใช้ในการออกกำลังกายมาคนละ 1 อย่าง เพื่อเล่าประสบการณ์เดิมให้เพื่อนๆ ฟังและสาธิตวิธีการเล่น จากนั้นเด็กๆ ได้สังเกตอุปกรณ์ในการออกกำลังกายต่างๆ เพื่อตั้งคำถามในสิ่งที่อยากเรียนรู้ค่ะ

ครูเอ๊ป