อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและสำรวจ ค้นหา สิ่งที่อยากเรียนรู้

ในภาคเรียนที่ 2 นี้ ห้องกล้วย มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 คน คือ น้องเพื่อนและน้องนินญา ซึ่งเด็กๆ ทุกคนต่างดูแลสมาชิกใหม่เป็นอย่างดี จากนั้นก็ได้ทบทวนข้อตกลงในห้องเรียนร่วมกัน และได้ไปสำรวจ ค้นหา สิ่งที่อยากเรียนรู้ บริเวณฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์และบริเวณสนามของโรงเรียน เพื่อเป็นการหาข้อมูลในการเตรียมตัวนำเสนอโครงงานต่อไปค่ะ

ครูบาส