อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน

หลังจากที่เด็กๆ ได้ออกไปสำรวจค้นหาเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วก็ได้กลับมาเตรียมตัว เพื่อนำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจให้กับเพื่อนๆ คุณครูได้ฟังที่หน้าชั้นเรียน เมื่อเด็กๆ นำเสนอครบทุกคนแล้วก็ได้ช่วยกันคิดเลือกโครงงานให้เหลือ 5 เรื่อง ในรอบแรก โดยมี 5 เรื่องดังนี้ คือ กระเป๋า เสื้อผ้า น้ำ หอย และสี ค่ะ จากนั้นก็เลือกกันรอบ 2 โดยโครงงานที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ โครงงาน  กระเป๋า จึงทำให้ห้องกล้วยได้เรียนโครงงานเรื่อง กระเป๋า ค่ะ

ครูบาส