อัลบั้มรูปภาพการปฐมนิเทศห้องเรียนและนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์นี้คุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันปฐมนิเทศห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 จากนั้นเด็กๆ ได้ออกไปสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อค้นหาส่ิ่งที่ตนเองสนใจ เด็กๆ ได้กลับไปเรียนโครงงานตามความสนใจของตนเอง และนำมาเสนอให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่ตนเองสนใจ ส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างเต็มความสามารถตามวัยของเด็กๆ ค่ะ

ครูมิ้งค์