อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงานและประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับไอศกรีม

หลังจากที่เด็กๆ ห้องขนมชั้นได้นำเสนอโครงงานทั้งหมด 21 เรื่อง ผ่านเข้าหลักการเลือกโครงงาน 17 เรื่อง คุณครูและเด็กๆ ได้เลือกโครงงานโดยใช้หลักการประชาธิปไตย (การรับฟังและทำตามเสียงข้างมาก แต่ก็ไม่ลืมเสียงส่วนน้อย) เด็กๆ ยังได้ร่วมกันแสดงบทบาทสมมติการเลือกตั้งแบบผู้ใหญ่ รวมถึงออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับเลือกให้เพื่อนๆ ฟังด้วยค่ะ

ครูมิ้งค์