อัลบั้มรูปภาพการปฐมนิเทศและการนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์นี้คุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันทบทวนกติกาในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน และกติกาในการเล่นสนาม และในเทอมนี้เด็กๆ ได้มีเพื่อนใหม่อีก 1 คน คือ น้องวาวา เด็กๆ เล่ยด้วยกันได้ดี เด็กๆ ได้ไปสังเกตสำรวจสิ่งที่น่าสนใจบริเวณโรงเรียนและกลับไปคิดว่าจะนเรื่องอะไร มานำเสนอเป็นโครงงานในเทอม 2 ดี ตามกติกาที่ตกลงกันไว้ค่ะ

ครูอี๊ด