อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน ประสบการณ์เดิม

เด็กๆ ได้เลือกโครงงานที่ชอบ 1 เรื่อง จากโครงงานที่เด็กๆ นำเสนอทั้งหมด เหลือ 5 เรื่อง และเรื่องที่เด็กส่วนมากเลือกคือ เรื่อง ผีเสื้อ เมื่อได้เรื่อง ผีเสื้อ เด็กๆ ได้บอกถึงประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับผีเสื้อ และได้สังเกตหนอนผีเสื้อมะนาวที่เพื่อนๆ นำมา เด็กๆ เรียนรู้ว่า หนอนผีเสื้อมะนาวกินใบมะนาว เป็นอาหาร และเด็กๆ ช่วยกันประดิษฐ์วงจรผีเสื้อค่ะ

ครูอี๊ด