อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและการนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์นี้คุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันทบทวนกติกาในการเล่นเครื่องเล่นสนาม และเล่าประสบการณ์ในช่วงปิดเทอม ว่าไปพบเจอสิ่งใดบ้าง พร้อมกับร่วมกันสำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อหาสิ่งที่สนใจ เพื่อจะนำไปเป็นหัวเรื่องในการนำเสนอโครงงาน และสัปดาห์ต่อมาเด็กๆ ก็ได้เริ่มนำเสนอโครงงานค่ะ

ครูบรร