อัลบั้มรูปภาพการถอดและใส่รองเท้าที่ถูกวิธี

กิจกรรมการถอดและใส่รองเท้า เนื้อหาสาระสำคัญการถอดและใส่รองเท้า เด็กๆ รู้จักวิธีการถอดและใส่รองเท้า เด็กๆ รู้จักการสังเกต ขั้นตอนวิธีใส่ รู้จักการนับจังหวะ 1-4 การนั่งถอดและใส่รองเท้า เด็กๆ รู้จักวิธีการป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษ เข้าไปอาศัยในรองเท้า  ให้เด็กๆ เคาะรองเท้าก่อนใส่ กิจกรรมการร้อยเชือกรองเท้า ศิลปะการพิมพ์ภาพเท้า เกมหารองเท้าของตนเอง เพื่อให้เด็กๆ สนุกสนานในกิจกรรมค่ะ

ครูใจ