อัลบั้มรูปภาพวันพ่อแห่งชาติ

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง “วันพ่อแห่งชาติ” ค่ะ คุณครูอธิบายความหมายและความสำคัญของวันพ่อให้เด็กๆ ฟัง เด็กๆ ได้เล่าถึงคุณพ่อของตนเอง รวมถึงสิ่งที่เด็กๆ อยากจะทำให้คุณพ่อ เช่น ทำการ์ดไปกราบคุณพ่อ, การดูแลคุณพ่อตามวัยของเด็กๆ (การนวด, การนำน้ำดื่มให้คุณพ่อ, การช่วยคุณพ่อถือของ) นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ปั้นคุณพ่อของตนเองด้วยนะคะ

ครูแอน