อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบหนูน้อยคุณธรรม ด้าน ประหยัดและอดออม