อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบหนูน้อยคุณธรรม ด้านความมีเมตตา