อัลบั้มรูปภาพเสื้อตามฤดูกาล

คุณครูจัดกิจกรรมโดยให้เด็กๆ จัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยตนเอง ที่จะไปทะเล เด็กๆ ทุกคนจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมพร้อมอุปกรณ์ที่จะไปทะเล มีกิจกรรมเกี่ยวกับฤดูฝน ให้เด็กๆ ประดิษฐ์สิ่งของที่เอาไว้ป้องกันฝนได้ เช่น เสื้อกันฝน ร่ม หมวก เด็กๆ แบ่งกลุ่มนำอุปกรณ์ที่หลากหลายมาประดิษฐ์สิ่งของของแต่ละกลุ่มค่ะ

ครูตุ๊ก