อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ นำเสนอโครงงาน

 

เด็กๆ เรียนรู้กติกากฎระเบียบของห้องเรียน กติกาการเข้ามุมต่างๆ ข้อตกลงในการมาโรงเรียน การจัดเก็บของใช้ กติกาในการนำเสนอโครงงาน เด็กๆ ได้นำโครงงานที่ตนเองสนใจมานำเสนอ ในห้องมีเด็กๆ 25 คน มีโครงงานที่นำเสนอ 20 เรื่อง จะมีเด็กๆ นำเสนอเรื่องเดียวกัน เด็กๆ นำโครงงานมามีทั้งของจริงและของจำลอง แผ่นภาพ มาให้เพื่อนๆ ได้ดูและได้จับ บางอย่างก็มีให้เพื่อนๆ ได้ชิมด้วยค่ะ

ครูตุ๊ก