อัลบั้มรูปภาพเด็กๆ ช่วยกันออกแบบลายผ้า ออกแบบลายเสื้อ

เด็กๆ เรียนรู้ขนาดของเสื้อว่ามี XL L M คุณครูนำผ้าที่ไม่มีลายให้เด็กๆ ช่วยออกแบบลายผ้า โดยให้เด็กๆ ดูภาพต่างๆ ที่เด็กๆ ชอบ มีรูปที่เป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต นำภาพต่างๆ มาประกอบลงบนพื้นผ้า เด็กๆ ช่วยกันสร้างลายผ้า นำผ้าที่สร้างลายผ้าแล้วมาตัดเป็นเสื้อกันเปื้อน ในเดือนนี้มีกิจกรรม วันแม่ เด็กๆ อยากทำเสื้อให้คุณแม่ เด็กๆ เป็นผู้วาดรูปที่เด็กๆ ชอบไว้บนเสื้อที่จะมอบให้แม่ในวันแม่ เด็กภูมิใจผลงานของตนเองมากค่ะ

ครูตุ๊ก