อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน ประสบการณ์เดิมและการตั้งคำถาม

เด็กๆ ได้เลือกโครงงานที่ตนเองสนใจและอยากจะเรียนรู้ สรุปผลการเลือกได้เรื่อง ไอศกรีม หลังจากนั้นให้เด็กๆ ไปทานไอศกรีมแล้วส่งรูปมาให้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิม เมื่อเด็กๆ ได้เล่าประสบการณ์เดิมเสร็จแล้วก็ได้ให้เด็กๆ ชิมรสชาติไอศกรีม สังเกตไอศกรีม สัมผัส ดมกลิ่น พร้อมกับตั้งคำถามในเรื่องที่จะเรียนรู้ของโครงงานเรื่อง ไอศกรีมค่ะ

ครูจุ๊