อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ – ค้นหาโครงงาน

สัปดาห์แรกของการเรียน เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและค้นหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ตามโครงงาน เด็กๆ ทุกคนได้เตรียมสื่อมานำเสนอเรื่องที่ตนเองสนใจและนำเสนอได้อย่างน่ารักค่ะ

ครูนก