อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบของต้นทุเรียน

เด็กๆ ได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของต้นทุเรียน เด็กๆ ได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ของส่วนประกอบ เด็กๆ ปั้นทุเรียนจิ๋วจากดิน ตกแต่งด้วยไม้จิ้มฟัน เด็กๆ มีความระมัดระวังเป็นอย่างดี เด็กๆ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมค่ะ

ครูนก