อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงานที่เด็กๆ อยากเรียนรู้

เด็กๆ เปิดเทอมใหม่ได้ขึ้นชั้นใหม่ สัปดาห์แรกทำความรู้จักทักทายกันระหว่างคุณครูและลูกศิษย์ ได้ปฐมนิเทศกฎกติกาภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เรียนรู้ห้องเรียนต่างๆ และได้นำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจ อยากเรียนรู้กันค่ะ

ครูเจิด