อัลบั้มรูปภาพความหมายและการเจริญเติบโตของต้นกล้วย

เด็กๆ ได้ไปสังเกตต้นกล้วยและส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย เช่น ใบตอง กาบกล้วย ก้านกล้วย หยวกกล้วย และคุณครูได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์จากส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย พร้อมตั้งชื่อหุ่นยนต์นั้น และได้สังเกตใบตอบกับใบไม้ชนิดต่างๆ จากฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ และให้เด็กๆ ได้ทดลองวิทยาศาสตร์ สังเกตรากของต้นไม้ชนิดอื่นด้วยค่ะ

ครูเจิด