อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์นี้เด็กๆ ทุกคนนำโครงงานที่ตนเองสนใจมาเสนอหน้าชั้นเรียน เด็กๆ มีความตั้งใจ สามารถบอกเหตุผลที่อยากเรียนได้รวมถึงเล่าประสบการณ์ที่มีต่อเรื่องที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งเด็กๆ ยังได้เรียนรู้วิธีการพับกระดาษแบบง่ายๆ และวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการค่ะ

ครูเอ๊ป