อัลบั้มรูปภาพการปลูกข้าว

เด็กๆ ได้เรียนรู้อุปกรณ์และขั้นตอนการปลูกข้าว อีกทั้งยังได้ลงมือปลูกข้าวแบบกลุ่มและเดี่ยว ได้สังเกตการเจริญเติบโตของต้นข้าว การแก้ปัญหานกมาจิกกินต้นข้าวของเด็กๆ โดยการส้รางหุ่นไล่กาจากเศษวัสดุที่มีในห้องเรียน ประดิษฐ์งูปลอมและเครื่องหมายห้ามนกบินมากินต้นข้าว จากนั้นเด็กๆ ได้สังเกตเห็นว่านกไม่บินมากินต้นข้าวของเด็กๆ แล้วค่ะ

ครูเอ๊ป