อัลบั้มรูปภาพประเภทของข้าว (ข้าวหอมมะลิ)

สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้จักข้าวหอมมะลิโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้ จากนั้นยังได้เรียนรู้จักการทำข้าวให้สุกโดยใช้หม้อหุงข้าว ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน อีกทั้งยังได้ทำข้าวโรยสาหร่ายและข้าวห่อสาหร่ายทานด้วยค่ะ

ครูเอ๊ป